نام ونام خانوادگی: احمد شمس

تحصیلات: دکتری حقوق

مرتبه علمی: دانشیار

 

رزومه ریاست دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی را در فایل pdf زیرمشاهده نمائید.